KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

w Zespole Szkół w Zaczerniu

 

Szkoła Podstawowa:

14 października, 31 października, 21 kwietnia, 2 maja, 16 czerwca, 21 czerwca, 22 czerwca

Gimnazjum:

14 października, 31 października, 19 kwietnia, 20 kwietnia, 21 kwietnia, 2 maja, 16 czerwca, 21 czerwca, 22 czerwca

 

Plan wywiadówek:

29 września 2016 (czwartek)

24 listopada 2016 (czwartek)

16 lutego 2017 (czwartek)

27 kwietnia 2017 (czwartek)

 

Rok szkolny

I semestr: od 1 września 2016 r. do 5 lutego 2017 r.

II semestr: od 6 lutego 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

 

oraz:

 

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych

01 września 2016 r.


(podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2016 r.


(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3

Ferie zimowe:

16 stycznia - 29 stycznia 2017 r.:


(podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

4

Wiosenna przerwa świąteczna

13 - 18 kwietnia 2017r. 

(podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

5

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum: 


    - część humanistyczna 
    - część matematyczno-przyrodnicza 
    - część z języka obcego nowożytnego 

 

 


19 kwietnia 2017 r. 
20 kwietnia 2017 r. 
21 kwietnia 2017 r. 


(podstawa prawna: 
§ 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

6

Dni wolne od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych: 
 

 

a) w gimnazjach 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z terminami sprawdzianu i 
egzaminów ustalonymi przez dyrektora 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

19 kwietnia 2017 r. 
20 kwietnia 2017 r. 
21 kwietnia 2017 r.


(podstawa prawna: 
§ 6 ust. 2, 3, 4 i 4a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


 

7

Zakończenie rocznych zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2017 r.


(podstawa prawna: 
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

8 Koniec roku szkolnego 2016/2017 31 sierpnia 2017

9

Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2017 r.


(podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 
InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 477

Udostępniono dnia: 11.03.2016 10:37

Dokument wprowadził:
Administrator

Dokument opublikował:
Administrator

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
  • 24.11.2016, Wojciech Nabożny: Edycja zakładki Ogłoszenia
  • 24.11.2016, Wojciech Nabożny: Edycja zakładki Ogłoszenia
  • 13.04.2016, Wojciech Nabożny: Edycja zakładki Ogłoszenia